Kişisel Verilerin Korunması (KVKK & GDPR)

/Kişisel Verilerin Korunması (KVKK & GDPR)
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK & GDPR) 2018-09-07T12:48:44+00:00

Kişisel verilerin korunması, İLKE ÇELİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarımızın, Şirket hissedarlarının, Şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin, müşterilerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politikadaki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Şirket çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVK Kanunu”) 12. Maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (European Union General Data Protection Regulation “GDPR”) 5. Maddesine uygun olarak, çerçevesinde kişisel veriler, hukuka uygun adil ve şeffaf bir biçimde işlenir.  İşlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Şirket, işbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarının, Şirket hissedarlarının, Şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin, müşterilerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Aydınlatma Metni
Gizlilik Politikası
KVKK Çalışanların Kişisel Verileri
Başvuru Formu